Bibliotheek Dokkum
De Bibliotheek Dokkum maakt onderdeel uit van de Stichting Openbare Bibliotheken Noord Fryslân, die werkzaam is binnen de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Het Bildt, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Harlingen, Kollumerland C.A., Leeuwarderadeel, Menameradiel, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland. De stichting geeft het bibliotheekwerk vorm in goed bereikbare, vrij toegankelijke en eigentijdse voorzieningen voor informatie, educatie, ontmoeting en cultuur. Hierin willen zij nauw samenwerken met andere organisaties, ook op cultureel terrein.

Een geïntegreerde dienstverlening voor zowel Bibliotheek als Streekarchief Noordoost Fryslân ten aanzien van boekencollecties is één van de resultaten op dit terrein. Binnen de bibliotheekcluster is het gebruik en inzet van digitale media een groot aandachtspunt. De virtuele koppeling van collecties van het Streekarchief Noordoost Fryslân, de Gemeente Dongeradeel en Bibliotheek Dokkum past hierin.