Over het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân
Hierin werken Bibliotheek Dokkum en het Streekarchief Noordoost Fryslân samen om de verscheidenheid aan boeken, archieven en andere media betreffende Noordoost Fryslân op diverse manieren beschikbaar te stellen. In het Informatiecentrum is een vrij toegankelijke collectie met publicaties over diverse cultuurhistorische onderwerpen aanwezig en is tevens een op plaatselijke en regionale historie gericht informatiepunt. De publicaties in de open opstelling – gerangschikt op onderwerp - zijn naslagwerken afkomstig uit drie collecties:
- De collectie Dongeradeel van de Bibliotheek Dokkum
- De bibliotheekcollectie van het Streekarchief Noordoost Fryslân
- De voormalige stadsbibliotheek van Dokkum (Collectie Van Tuinen)

De publicaties in de collectie Dongeradeel zijn toegankelijk via de catalogus van de Bibliotheek Dokkum. De beide andere onderdelen zijn zowel toegankelijk via het toegangensysteem van het Streekarchief (zie linkerkant van het menu) als de catalogus van de Bibliotheek Dokkum. In de studiezaal van het Streekarchief kunnen publicaties uit de bibliotheekcollectie van het Streekarchief en de Collectie van Tuinen aangevraagd worden die niet in de open opstelling zijn opgenomen. Een bijzonder onderdeel van het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân vormen de door het Documentaasjesintrum Ferwerderadiel gedigitaliseerde oude foto’s van en uit Ferwerderadiel. Deze worden toegankelijk gemaakt via het onderdeel Beeldbank links in het menu.