Onroerend goed
 

Bouwtekeningen

 

Het doen van onderzoek naar onroerend goed kan een boeiende vorm van een historisch onderzoek zijn. Wie waren door de jaren heen de eigenaren van een pand of perceel? Hoe zag dit er vroeger uit? Welke verbouwingen vonden er plaats? Deze en soortgelijke vragen kan men beantwoord zien worden in het streekarchief.

 

Als onderzoeksbronnen zijn belangrijk de registers in de kadastrale administratie vanaf 1832 in de gemeentelijke archieven. In de registers staat de eigenaar van het perceel vermeld en worden gebruik en afmetingen van grond en opstal(len) aangegeven. In de registers zijn de veranderingen in eigendom vastgelegd. Ook worden gegevens als afbraak, herbouw of bijbouw van een pand aangegeven.
Aan de hand van volkstellingen en bevolkingsregisters uit de 19de en 20e eeuw kan worden nagegaan wie de hoofdbewoners waren van panden en wat voor beroep zij uitoefenden.
Bouwvergunningen van na 1902 bieden ook veel specifieke informatie over nieuw- of verbouw van panden.
Om inzicht te verkrijgen in de geschiedenis van huizen van vóór 1811 wordt veel gebruik gemaakt van belastingregisters als floreenkohieren en reëelkohieren, maar ook van registers in de Nedergerechtsarchieven.

Op internet vormt de database van het HISGIS (Historisch Geografisch Informatie Systeem) een goed middel ter ondersteuning van onderzoek naar onroerend goed binnen de provincie Fryslân. Deze website is gebaseerd op het Kadaster van 1832 en de floreenkohieren van 1700.