Onderzoek
Onroerend goed

Bouwtekeningen

 

Het doen van onderzoek naar onroerend goed kan een boeiende vorm van een historisch onderzoek zijn. Wie waren door de jaren heen de eigenaren van een pand of perceel? Hoe zag dit er vroeger uit? Welke verbouwingen vonden er plaats? Deze en soortgelijke vragen kan men beantwoord zien worden in het streekarchief.

Lees meer...
 
Genealogie

Bevolkingsregister

 

Genealogie is voor veel mensen een fascinerende bezigheid. Onderzoek naar (de eigen) familiegeschiedenis trekt jaarlijks veel bezoekers naar het streekarchief. Het streekarchief bewaart namelijk vele veel archieven waarin men informatie over voorouders kan aantreffen.


Een genealogisch onderzoek zal meestal beginnen bij het verzamelen van gegevens van binnen de eigen familiekring. Navraag doen bij familieleden vormt hierbij een belangrijke eerste stap.

Voor de akten van de burgerlijke stand geldt namelijk dat deze pas na 50 tot 100 jaar openbaar gemaakt worden. Door gegevens uit eigen familiekring (trouwboekjes of andere familiedocumenten) op te zoeken heeft men een vertrekpunt.

De registers van de burgerlijke stand na 1811 en de bevolkingsregisters vormen vervolgens de belangrijkste bronnen. Als men verder teruggaat komt men uit bij de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken voor 1811.
In de studiezaal van het streekarchief zijn deze bronnen raadpleegbaar.

Met behulp van het internet kan eveneens ter voorbereiding of ter ondersteuning het nodige aan onderzoek worden verricht. Op provinciaal niveau geeft de website van het Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar inzicht in de Burgerlijke Stand-registers en de DTB-boeken van alle Friese gemeenten. Via de stamboomdatabase Genlias kan op landelijk niveau gezocht worden in diverse gemeenten.

Een goed inleidend werk tot het genealogisch onderzoek vormt de provinciale genealogiegids Friezen gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Friesland geschreven door Pieter Nieuwland (CBG, Leeuwarden-Den Haag, 2005. ISBN 90-5802-047-9).