Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Archiefvormers per plaats


Het Streekarchivariaat Noordoost-Friesland omvat in totaal 415 archieven en 0 collecties. Hiervan zijn er 288 geïnventariseerd, waarvan 217 compleet raadpleegbaar op Internet op het niveau van de inventaris; van de overige geïnventariseerde archieven zijn de inventarissen aanwezig in de studiezaal.
 
Deze archieven zijn gevormd door 88 archiefvormers uit de overheid en 314 particulieren, afkomstig uit 53 plaatsen.

 


 
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.
 


    Plaatsen  

 
Aalsum ( 4 archiefvormers )
 
Ameland ( 5 archiefvormers )
 
Anjum ( 8 archiefvormers )
 
Ballum ( 2 archiefvormers )
 
Betterwird ( 1 archiefvormer )
 
Blije ( 1 archiefvormer )
 
Bornwird ( 1 archiefvormer )
 
Brantgum ( 6 archiefvormers )
 
Burdaard ( 2 archiefvormers )
 
Burum ( 2 archiefvormers )
 
Dokkum ( 172 archiefvormers )
 
Dokkumer Nieuwe Zijlen ( 2 archiefvormers )
 
Dongeradeel ( 1 archiefvormer )
 
Ee ( 12 archiefvormers )
 
Engwierum ( 10 archiefvormers )
 
Foudgum ( 2 archiefvormers )
 
Hantum ( 10 archiefvormers )
 
Hantumeruitburen ( 1 archiefvormer )
 
Hantumhuizen ( 2 archiefvormers )
 
Hegebeintum ( 1 archiefvormer )
 
Hiaure ( 1 archiefvormer )
 
Hollum ( 6 archiefvormers )
 
Holwerd ( 18 archiefvormers )
 
Jouswier ( 1 archiefvormer )
 
Kollum ( 1 archiefvormer )
 
Kollumerland c.a. ( 1 archiefvormer )
 
Kollumerpomp ( 1 archiefvormer )
 
Kollumerzwaag ( 1 archiefvormer )
 
Lioessens ( 3 archiefvormers )
 
Metslawier ( 12 archiefvormers )
 
Moddergat ( 2 archiefvormers )
 
Morra ( 4 archiefvormers )
 
Morra - Lioessens ( 2 archiefvormers )
 
Nes ( 8 archiefvormers )
 
Nes - Wierum ( 1 archiefvormer )
 
Nes (A) ( 6 archiefvormers )
 
Niawier ( 3 archiefvormers )
 
Oostdongeradeel ( 13 archiefvormers )
 
Oosternijkerk ( 11 archiefvormers )
 
Oostrum ( 2 archiefvormers )
 
Oudwoude/ Westergeest ( 1 archiefvormer )
 
Paesens ( 2 archiefvormers )
 
Paesens/Moddergat ( 5 archiefvormers )
 
Raard ( 4 archiefvormers )
 
Schiermonnikoog ( 9 archiefvormers )
 
Ternaard ( 12 archiefvormers )
 
Triemen ( 2 archiefvormers )
 
Westdongeradeel ( 12 archiefvormers )
 
Wetzens ( 2 archiefvormers )
  Aalsum

    Archiefvormer Informatie

 
Armvoogdij Aalsum soort
periode
Overheid
tot 1898
 
Gereformeerde Kerk Aalsum soort
periode
Particulier
1923 - 1994
 
Nederlands Hervormde Gemeente Aalsum-Wetzens soort
periode
Particulier
1724 - 2005
 
Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond Afdeling Aalsum soort
periode
Particulier
1936 - 1977
  Ameland

    Archiefvormer Informatie

 
Afdeling Ameland van de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland soort
periode
Particulier
1950 - 2004
 
Familie Metz soort
periode
Particulier
1717 -
 
Nederlands Hervormde Gemeente Ballum - Hollum soort
periode
Particulier
1698 -
 
Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Ameland Anno 1888 soort
periode
Particulier
1888 - 1993
 
Tames Oud soort
periode
Particulier
1914 - 1953
  Anjum

    Archiefvormer Informatie

 
Afdeling Anjum van de Christelijke Boeren- en TuindersBond soort
periode
Particulier
1975 - 1993
 
Armvoogdij en Burgerlijk Armbestuur te Anjum soort
periode
Overheid
 
Begrafenisvereniging "De Laatste Eer" te Anjum soort
periode
Particulier
1965 - 1972
 
Mairie en Gemeente Anjum soort
periode
Overheid
 
Nederlands Hervormde Gemeente Anjum soort
periode
Particulier
 
Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond Afdeling Anjum soort
periode
Particulier
1925 - 1967
 
Vereniging van Wijkverpleging soort
periode
Particulier
1943 - 1960
 
Woningbouwvereniging De Reederij soort
periode
Particulier
1797 - 1875
  Ballum

    Archiefvormer Informatie

 
Gemeentebestuur van Ameland soort
periode
Overheid
1811 -
 
Vereniging Dorpsbelang Ballum soort
periode
Particulier
1953
  Betterwird

    Archiefvormer Informatie

 
Armvoogdij Betterwird soort
periode
Overheid
  Blije

    Archiefvormer Informatie

 
Nederlands Hervormde Gemeente Blija soort
periode
Particulier
1808 - 1978
  Bornwird

    Archiefvormer Informatie

 
Armvoogdij Bornwird soort
periode
Overheid
  Brantgum

    Archiefvormer Informatie

 
Armvoogdij Brantgum soort
periode
Overheid
 
Begrafenisvereniging "Brantgum en Waaxens" te Brantgum soort
periode
Particulier
1914 - 1970
 
Kaatsvereniging Sla Raak soort
periode
Particulier
1921 - 1956
 
Nederlands Hervormde Gemeente Brantgum- Waaxens soort
periode
Particulier
 
Schildersbedrijf W. Glas soort
periode
Particulier
1860 - 1919
 
Waaxens en Foudgum" te Brantgum Volksbibliotheek "Brantgum soort
periode
Particulier
1883 - 1962
  Burdaard

    Archiefvormer Informatie

 
Afdeling Wanswerd - Birdaard Het Groene Kruis soort
periode
Particulier
1904 - 1999
 
Stichting Ruurd Wiersma soort
periode
Particulier
1983 - 2008
  Burum

    Archiefvormer Informatie

 
Gereformeerde Kerk Burum soort
periode
Particulier
1835 - 1995
 
Nederlands Hervormde Gemeente Burum/ Munnikezijl soort
periode
Particulier
1772 - 1889
  Dokkum

    Archiefvormer Informatie

 
Afdeling Dokkum "Passage" Nederlandse Christelijke Vrouwen Bond soort
periode
Particulier
1935 - 2007
 
Afdeling Dokkum E.O. van de Diabetesvereniging Nederland soort
periode
Particulier
1961
 
Afdeling Dokkum en Omstreken van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers soort
periode
Particulier
1899 - 1912
 
Afdeling Dokkum van de Gereformeerde Vereniging voor Drankbestrijding soort
periode
Particulier
1910 - 1968
 
Afdeling Dokkum van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst soort
periode
Particulier
1940-
 
Afdeling Dokkum van de Ned. Ver. tot afschaffing van alcoholhoudende dranken soort
periode
Particulier
1907 - 1967
 
Afdeling Dokkum van de Nederlandse Bond van Gepensioneerden soort
periode
Particulier
1950 - 1988
 
Afdeling Dokkum van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen soort
periode
Particulier
1945
 
Afdeling Dokkum van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers soort
periode
Particulier
1945-
 
Afdeling Dokkum van de Vereniging voor Volksonderwijs soort
periode
Particulier
1907 - 1970
 
Afdeling Dokkum van het Nederlands Bijbelgenootschap soort
periode
Particulier
1817
 
Afdeling Dokkum Vereniging Voo Vreemdelingenverkeer soort
periode
Particulier
1922 - 1992
 
Afdeling Dongeradeel van het Christen Democratisch Appèl soort
periode
Particulier
1988 -
 
Afdeling Dongeradeel van het Gereformeerd Politiek Verbond soort
periode
Particulier
1964 - 2001
 
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente Dokkum soort
periode
Overheid
1811
 
Anti-Revolutionaire Kiesvereniging 'Nederland en Oranje' Dokkum soort
periode
Particulier
1888 - 1980
 
Apotheek soort
periode
Overheid
1941 - 1945
 
Apotheker te Dokkum soort
periode
Particulier
[18e eeuw]
 
Arm- en Weesvoogdij Dokkum soort
periode
Overheid
1661 - 1828
 
Armvoogden binnen Dokkum soort
periode
Overheid
 
Armvoogdij Dokkum soort
periode
Overheid
1585 - 1660
 
Assurantieagentschap Dokkum van de Brandverzekeringsmaatschappij 'Holland' soort
periode
Particulier
1879 - 1880
 
Begrafenisvereniging Dokkum soort
periode
Particulier
1931 - 1977
 
Bierbrouwersgilde soort
periode
Particulier
1648 - 1846
 
Blokhuister Espel (Dokkum) soort
periode
Overheid
 
Bonifatius Gedenk Commissie soort
periode
Particulier
1993 - 2009
 
Bonifatiuspolder soort
periode
Particulier
1863 - 1961
 
Bouw- en Woningbedrijf (Gemeentewerken van Dokkum) soort
periode
Overheid
 
Bouwbedrijf J. van der Meulen soort
periode
Particulier
1919 - 1970
 
Broederschap van de H.H. Bonifatius en Gezellen soort
periode
Particulier
1922 - 1954
 
Burgemeester van Dokkum als hulpofficier van justitie soort
periode
Overheid
1855 - 1869
 
Buurtvereniging De Hoogstraat soort
periode
Particulier
1952 - 1976
 
Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en vakantiekolonies afdeling Dokk soort
periode
Particulier
1922 - 1975
 
Chirurgijnsgilde soort
periode
Particulier
1758 - 1770
 
Christelijk Democratische Unie soort
periode
Particulier
1923 - 1939
 
Christelijk Gemengd Koor soort
periode
Particulier
1934 - 1940
 
Christelijk Gereformeerde Kerk Dokkum soort
periode
Particulier
1922 - 2002
 
Christelijk Mannenkoor Pro Rege soort
periode
Particulier
1965 - 2005
 
Christelijke Tennisclub Dokkum soort
periode
Particulier
1931
 
Christelijke Zang en Oratoriumvereniging "Laus Deo" soort
periode
Particulier
2000 - 2005
 
Christelijke Zangvereniging Sernè soort
periode
Particulier
1913 - 1915
 
Classis Dokkum der Gereformeerde Kerken van Nederland soort
periode
Particulier
1837 - 2004
 
Classis Dokkum der Nederlands Hervormde Kerk soort
periode
Particulier
1605 - 2005
 
College van Brandmeesters soort
periode
Overheid
 
College van Toezicht over het Huis van Bewaring te Dokkum soort
periode
Overheid
1855 - 1861
 
Comité Clarus Campus soort
periode
Particulier
1965 - 1986
 
Comitè ter Onthulling van het Bonifatiusstandbeeld soort
periode
Particulier
1960 - 1962
 
Comité tot Herdenking van de 22ste januari 1945 soort
periode
Particulier
1945
 
Comité tot Stichting van een oorlogsmonument te Dokkum soort
periode
Particulier
1945 - 1949
 
Comité voor de Bedevaarten soort
periode
Particulier
1924 -
 
Commissie Belast Met de Uitdeling van soep soort
periode
Overheid
1823 - 1857
 
Commissie Koningsjubileum soort
periode
Particulier
1874 - 1874
 
Commissie ter Verzorging van noodlijdenden door ziekte (m.u.v. bedeelden) soort
periode
Overheid
 
Commissie van Liefdadigheid soort
periode
Particulier
 
Commissie Voorbereiding Aanbeveling Gemeenteraad voor Herbenoeming burgemeester soort
periode
Overheid
2005
 
Compagnie 'Haringvisserij en Andere Negotie in de Stad Dockum' soort
periode
Particulier
1701 - 1715
 
Compagnie Wolter Zijlstra en Raadsma soort
periode
Particulier
1851 - 1864
 
Curatoren der Latijnse school soort
periode
Overheid
 
Dorenbosch soort
periode
Particulier
1832 - 1852
 
Damesvereniging 'Hulpbetoon aan Stille armen' te Dokkum soort
periode
Particulier
1880 - 1949
 
Dameszangvereniging "A.J. Wolters" soort
periode
Particulier
1887 - 1960
 
De (algemene) armvoogden of het burgerlijk armbestuur van Dokkum soort
periode
Overheid
 
De Gemeente-ontvanger van Dokkum soort
periode
Overheid
 
Johannes Gereradus Marie Demes soort
periode
Particulier
1902 - 1990
 
Departement Dokkum tot Steun aan het Doofstommeninstituut te Groningen soort
periode
Particulier
1790 - 1888
 
Departement Dokkum van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen soort
periode
Particulier
1797 - 1915
 
Dokkumer Belangen Gemeenschap soort
periode
Particulier
1953 - 1954
 
Dokkumer Muziekkorps soort
periode
Particulier
 
Euphonia soort
periode
Particulier
1910 - 1968
 
Excelsior Christelijke Gymnastiekvereniging soort
periode
Particulier
1943 - 1985
 
F.N.P. Dongeradiel soort
periode
Particulier
 
Federatie Frieslands Noorderkwartier soort
periode
Particulier
1916 - 1926
 
Firma Bouma (sigaren) soort
periode
Particulier
1921 - 1973
 
Friese Maatschappij van Landbouw afdeling Dokkum soort
periode
Particulier
1860 - 1891
 
Fryske Krite Dockum soort
periode
Particulier
1903
 
Gasthuisvoogden van Dokkum soort
periode
Overheid
 
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816 soort
periode
Overheid
1816-1983
 
Gemeente-gasfabriek soort
periode
Overheid
1907
 
Gemeentelijk Levensmiddelenbedrijf soort
periode
Overheid
 
Gemeentepolitie Dokkum soort
periode
Overheid
1855
 
Gereformeerde Kerk Dokkum soort
periode
Particulier
1841 - 1964
 
Gereformeerde Zendingscommissie Dokkum soort
periode
Particulier
1901
 
Gereformeerde Zondagsschool 'Jachin' soort
periode
Particulier
1875 -
 
Gezondheidscommissie Dokkum soort
periode
Overheid
1903 - 1934
 
Goud- en Zilversmidsgilde soort
periode
Particulier
1645 - 1798
 
Hervormde Vrouwenverenigi Werkt" soort
periode
Particulier
1924 - 2004
 
Het Rode Kruis afdeling Dokkum soort
periode
Particulier
1870 - 1877
 
Houthandel Oberman soort
periode
Particulier
 
Huurcommissie soort
periode
Overheid
1918
 
IJsclub Kleindiep soort
periode
Particulier
1897
 
Interkerkelijk Jeugdcomité soort
periode
Particulier
1949 - 1969
 
Interkerkelijke Werkgroep A.Z.C. soort
periode
Particulier
1996 - 2009
 
Jacob IJsbrandt soort
periode
Particulier
1693 - 1733
 
Kaatsvereniging Foar Best Op soort
periode
Particulier
 
Kaatsvereniging Oostergo te Dokkum soort
periode
Particulier
1902
 
Kieskring en -vereniging Dokkum van de Christelijk Historische Unie soort
periode
Particulier
1949 - 1988
 
Kiesvereniging en -kring Dokkum van Anti Revolutionaire Partij soort
periode
Particulier
1888 - 1988
 
Koninklijke IJsclub Dokkum soort
periode
Particulier
 
Kring Dokkum van de Algemene Hengelaarsbond (afdeling Leeuwarden) soort
periode
Particulier
1939
 
Kring Dokkum van de Gereformeerde Organisten Vereniging soort
periode
Particulier
1944
 
Krystlik Fryske Krite 'Gemme Fan Burmania' soort
periode
Particulier
1932 - 1968
 
Leesgezelschap 'Ledige Uren Nuttig Besteed' soort
periode
Particulier
1778
 
Jan van der Mei soort
periode
Particulier
1878 - 1893
 
Middenstandsvereniging Dokkum soort
periode
Particulier
 
Nederlands Hervormde Gemeente Dokkum soort
periode
Particulier
 
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen afdeling Dokkum soort
periode
Particulier
1988
 
Noorderkwartier N.V. soort
periode
Particulier
1917 - 1951
 
Nutsspaarbank soort
periode
Particulier
1844 - 1904
 
Openbare Bewaarschool Dokkum soort
periode
Particulier
1882 - 1965
 
Overlegcommissie Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers Dokkum soort
periode
Particulier
1996 - 2005
 
Partij van de Arbeid (afdeling Dongeradeel) soort
periode
Particulier
 
Wytse van der Pas soort
periode
Particulier
1905 - 1917
 
Pensioenfonds voor Gemeenteambtenaren Werklieden en hun weduwen soort
periode
Overheid
1900 - 1922
 
Plaatselijke Commissie van Toezicht op de Bioscopen
(deel van Gemeentebestuur van Dokkum na 1816)
soort
periode
Overheid
1946 - 1964
 
Protestantse Christelijke Stichting voor Jeugd in Vakantietijd soort
periode
Particulier
1967 - 1975
 
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen soort
periode
Particulier
1853 -
 
Regionaal Aktie Centrum Dokkum Amnesty International soort
periode
Particulier
1996 - 1998
 
Ring Dokkum van de Nederlandse Hervormde Kerk soort
periode
Particulier
1816 - 2004
 
RK Fundatiefonds soort
periode
Particulier
1949 - 1958
 
RK Perscomité soort
periode
Particulier
1915 - 1944
 
RK Zangkoor soort
periode
Particulier
1906 -
 
Scholarchen soort
periode
Overheid
 
Schoolcommissie of Commissie van Toezicht op het lager onderwijs soort
periode
Overheid
1867 - 1937
 
Schuttersraad soort
periode
Overheid
 
Sint Bonifatius Stichting soort
periode
Particulier
1925 -
 
Sint Bonifatiusschool soort
periode
Particulier
1912 -
 
Sint Laurentius Gasthuis soort
periode
Particulier
1939 - 1970
 
Sportfondsenbad Nederland BV soort
periode
Particulier
 
Stadsbestuur van Dokkum tot 1816 soort
periode
Overheid
tot 1816
 
Stichting Bonifatiussteden Dokkum Fulda Crediton soort
periode
Particulier
1974 - 1999
 
Stichting Culturele Samenwerking soort
periode
Particulier
1967 - 1972
 
Stichting Dokkum-Woudenomloop soort
periode
Particulier
1992 - 2001
 
Stichting Kunstlicht soort
periode
Particulier
1984 - 1987
 
Stichting Peuterspeelzaal 'De Kleine Wereld' soort
periode
Particulier
1975 - 2000
 
Stichting Samenwerkende Woningbouw Corporaties " Frieslands Noordoosthoek" soort
periode
Particulier
1888 - 1980
 
Stichting Stadsorgel Dokkum "De Granaet" soort
periode
Particulier
1968 - 2003
 
Stichting tot Herdenking van Bonifatius` Marteldood soort
periode
Particulier
1952 - 1955
 
Stichting voor Sociaal-cultureel werk te Dokkum soort
periode
Particulier
1953
 
Streekarchivaris Noordoost-Friesland soort
periode
Overheid
 
Studieclub Gemma Frisius te Dokkum soort
periode
Particulier
1931
 
W. Tilman soort
periode
Particulier
1843 - 1859
 
Verenigde Christelijke Gemeente soort
periode
Particulier
1623 - 1986
 
Verenigde Wees- en Armvoogden van Dokkum soort
periode
Overheid
 
Vereniging Christelijke ULO-school soort
periode
Particulier
1920 - 1969
 
Vereniging 'Het Groene Kruis' te Dokkum soort
periode
Particulier
1902 - 1995
 
Vereniging Rooms Leven soort
periode
Particulier
1936 - 1940
 
Vereniging tot Bevordering van Christelijk Nijverheidsonderwijs voor Dokkum e.o. soort
periode
Particulier
1929
 
Vereniging tot Bevordering van het ambachtsonderwijs 'Dokkum en omstreken' soort
periode
Particulier
1907 - 1910
 
Vereniging tot Instandhouding van een Gebouw voor Christelijke Belangen Dokkum soort
periode
Particulier
1927
 
Vereniging tot Oprichting van een bewaarschool en een handwerkschool te Dokkum soort
periode
Particulier
1866 - 1868
 
Vereniging tot Verzekering van spiegelruiten soort
periode
Particulier
1896 - 2008
 
Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum soort
periode
Particulier
1986 - 2004
 
Vereniging van de Heilige Vincentius à Paulo soort
periode
Particulier
1856 -
 
Vereniging voor Openbaar Onderwijs soort
periode
Particulier
1970
 
Vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs soort
periode
Particulier
1864 -
 
Vereniging voor Volksonderwijs afdeling Dokkum soort
periode
Particulier
1908 - 1990
 
Vereniging voor Volkstuintjes 'Nut en Genoegen' te Dokkum soort
periode
Particulier
1917
 
Vereniging Zwembad Dokkum soort
periode
Particulier
1925
 
Vertrouwenscommissie Benoemingsprocedure Burgemeester Dongeradeel soort
periode
Overheid
2008 - 2009
 
Voetbalverening Dokkum soort
periode
Particulier
1921 - 1980
 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie soort
periode
Particulier
 
Vrouwen Hulp Vereniging soort
periode
Particulier
1948 -
 
Vrouwenraad Dongeradeel soort
periode
Particulier
1982
 
Waag-commissie soort
periode
Overheid
 
Weduwen- en Wezenfonds van de Classis Dokkum der Hervormde Kerk soort
periode
Particulier
1867 - 1970
 
Weesvoogdij Dokkum soort
periode
Overheid
1661 - 1660
 
Weesvoogdij te Dokkum soort
periode
Overheid
1828 - 1965
 
Jitse T. van der Werff soort
periode
Particulier
1836 - 1863
 
Wolfabriek Parley BV soort
periode
Particulier
1959 - 1982
 
Woningbouwvereniging Thùs Wonen soort
periode
Particulier
 
Ziekenfonds Dokkum soort
periode
Overheid
1899 - 1942
 
Zwem- en Poloclub 'De Krokodil' te Dokkum soort
periode
Particulier
1945
  Dokkumer Nieuwe Zijlen

    Archiefvormer Informatie

 
Christelijke Zangverenigi "Tavenu" soort
periode
Particulier
1910 - 1919
 
IJsclub Strijdlust soort
periode
Particulier
  Dongeradeel

    Archiefvormer Informatie

 
Afdeling Noordoost Friesland Koninklijke Maatschappij voor Tuin- En Plantkunde soort
periode
Particulier
1965
  Ee

    Archiefvormer Informatie

 
Armvoogdij Ee soort
periode
Overheid
tot 1898
 
Begrafenisvereniging 'De Laatste Eer' te Ee soort
periode
Particulier
1917
 
Christelijk Kinderkoor "Op E Toanljedder" soort
periode
Particulier
1989 - 1994
 
Engwierum en Oostrum Vereniging Het Groene Kruis te Ee soort
periode
Particulier
1902 - 1982
 
Familie Alberda soort
periode
Particulier
[19e - 20e eeuw]
 
Familie Douma soort
periode
Particulier
1785 - 1877
 
Familie Meindersma soort
periode
Particulier
1691 - 1934
 
Gereformeerde Kerk Ee soort
periode
Particulier
1890 - 1973
 
Mairie en Gemeente Ee soort
periode
Overheid
 
Nederlands Hervormde Gemeente Ee soort
periode
Particulier
 
Nederlandse Christelijke Landarbeiderbond Afdeling Ee soort
periode
Particulier
1931 - 1981
 
Nederlandse Christelijke Vrouwenbond Afdeling Ee soort
periode
Particulier
1953 - 2007
  Engwierum

    Archiefvormer Informatie

 
Armvoogdij van Engwierum soort
periode
Overheid
 
Begrafenisvereniging "Gedenk te Sterven" soort
periode
Particulier
1924 - 2008
 
Christelijke Gemengde Zangvereniging Dindua soort
periode
Particulier
1953 - 2001
 
Euphonia Christelijke Muziekvereniging soort
periode
Particulier
 
Gereformeerde Kerk Engwierum soort
periode
Particulier
1888 - 1983
 
Gereformeerde School soort
periode
Particulier
1897 - 1956
 
Korfbalvereniging Wilskracht soort
periode
Particulier
 
Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond Afdeling Engwierum soort
periode
Particulier
1931 - 1979
 
Nederlandse Hervormde Gemeente Engwierum soort
periode
Particulier
 
Ziekenfonds Hulp in Nood soort
periode
Particulier
1916 - 1939
  Foudgum

    Archiefvormer Informatie

 
Armvoogdij Foudgum soort
periode
Overheid
 
Nederlands Hervormde Gemeente Foudgum-Bornwird-Hiaure-Raard soort
periode
Particulier
  Hantum

    Archiefvormer Informatie

 
Afdeling Hantun Nederlandse Christelijke Landarbeiders Bond soort
periode
Particulier
 
Armvoogdij Hantum soort
periode
Overheid
 
Begrafenisvereniging "De Laatste Eer" te Hantum en Hantumeruitburen soort
periode
Particulier
1913 - 1988
 
Bejaardensoos Hantum soort
periode
Particulier
1968 - 1994
 
Christelijke Zangvereniging "Soli Deo Gloria" soort
periode
Particulier
1945 - 2000
 
Gereformeerde Kerk Hantum soort
periode
Particulier
1889 - 2003
 
Nederlands Hervormde Gemeente Hantum-Hantumhuizen soort
periode
Particulier
1643 - 1975
 
Vereniging tot Bevordering van christelijk onderwijs soort
periode
Particulier
1941 - 1958
 
Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs soort
periode
Particulier
1958 -
 
Vereniging voor Lager onderwijs op gereformeerde grondslag soort
periode
Particulier
1900 - 1958
  Hantumeruitburen

    Archiefvormer Informatie

 
Armvoogdij Hantumeruitburen soort
periode
Overheid
  Hantumhuizen

    Archiefvormer Informatie

 
Armvoogdij Hantumhuizen soort
periode
Overheid
 
Begrafenisvereniging "De Laatste Eer" te Hantumhuizen soort
periode
Particulier
1914 - 1962
  Hegebeintum

    Archiefvormer Informatie

 
Hogebeintumerpolder soort
periode
Overheid
1822 - 1913
  Hiaure

    Archiefvormer Informatie

 
Begrafenisvereniging 'De Laatste Eer' te Hiaure soort
periode
Particulier
  Hollum

    Archiefvormer Informatie

 
Begrafenisvereniging De Laatste Eer te Hollum soort
periode
Particulier
1964
 
Coöperatieve Zuivelfabrieken Ameland soort
periode
Particulier
1904 -
 
Dorpsbelangen te Hollum soort
periode
Particulier
1948
 
Gemengd Kerkkoor Hollum soort
periode
Particulier
1946 -
 
Stichting tot Bevordering van het kleuteronderwijs te Hollum soort
periode
Particulier
1954 - 1971
 
Vereniging tot Bevordering van kunstmatige inseminatie bij rundvee 'Ameland' soort
periode
Particulier
1933 - 1962
  Holwerd

    Archiefvormer Informatie

 
Afdeling Westdongeradeel van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen soort
periode
Particulier
1945 - 2005
 
Armvoogdij Holwerd soort
periode
Overheid
 
Begrafenisvereniging "De Laatste Eer" te Holwerd soort
periode
Particulier
1904 - 1982
 
Buurtvereniging It Moat Kinne soort
periode
Particulier
1982 - 2000
 
Christelijke Gymnastiekvereniging Charietto soort
periode
Particulier
 
Christelijke Muziekvereniging "De Bazuin" soort
periode
Particulier
1936 - 1980
 
Christelijke Zangvereniging 'Looft den Heer' soort
periode
Particulier
1929 - 2005
 
Departement Holwerd Maatschappij tot Nut van het Algemeen soort
periode
Particulier
1820 - 1988
 
Doopsgezinde Gemeente Holwerd/Blije soort
periode
Particulier
1703 - 1995
 
Gemeente en Mairie Holwerd soort
periode
Overheid
1811 - 1816
 
Gereformeerde Kerk Holwerd soort
periode
Particulier
1872 - 1992
 
Holwerder Molenpolder soort
periode
Overheid
1819 - 1916
 
Nederlands Hervormde Gemeente Holwerd soort
periode
Particulier
 
Nutsspaarbank Holwerd
(deel van Departement Holwerd Maatschappij tot Nut van het Algemeen)
soort
periode
Particulier
1856 - 1974
 
Oudercommissie Openbare School soort
periode
Particulier
1934 - 1983
 
Ring Holwerd van de Nederlands Hervormde Kerk soort
periode
Particulier
 
Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs soort
periode
Particulier
1866 - 1985
 
Wadloopcentrum Fryslân soort
periode
Particulier
1973
  Jouswier

    Archiefvormer Informatie

 
Armvoogdij Jouswier soort
periode
Overheid
tot 1898
  Kollum

    Archiefvormer Informatie

 
Nederlandse Hervormde Gemeente Kollum/ Augsbuurt soort
periode
Particulier
1687 - 1994
  Kollumerland c.a.

    Archiefvormer Informatie

 
Afdeling Kollumerland van het Christen Democratisch Appèl soort
periode
Particulier
1936 - 1980
  Kollumerpomp

    Archiefvormer Informatie

 
Gereformeerde Kerk Kollumerpomp soort
periode
Particulier
1898 - 1985
  Kollumerzwaag

    Archiefvormer Informatie

 
Nederlands Hervormde Gemeente Kollumerzwaag soort
periode
Particulier
1791 - 1949
  Lioessens

    Archiefvormer Informatie

 
Anti Revolutionaire Kiesvereniging 'Nederland en Oranje' Afd Lioessens/Morra soort
periode
Particulier
1909 - 1989
 
Armvoogdij Lioessens soort
periode
Overheid
tot 1898
 
Gereformeerde Kerk Lioessens soort
periode
Particulier
1853 - 1993
  Metslawier

    Archiefvormer Informatie

 
Algemeene Werkliedenvereeniging tot Werkverschaffing in Oostdongeradeel soort
periode
Particulier
1899 - 1929
 
Armvoogdij Metslawier soort
periode
Overheid
tot 1898
 
Begrafenisvereniging "Helpt Elkander" te Metslawier soort
periode
Particulier
1908 - 1978
 
Christelijke Landbouwschool soort
periode
Particulier
1927 - 1976
 
Comité tot Oprichting van een bijzonder lagere school voor VGLO Oostdongeradeel soort
periode
Particulier
1950
 
Departement Oostdongeradeel van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen soort
periode
Particulier
1855 - 1948
 
Gereformeerde Kerk Metslawier soort
periode
Particulier
1887 -
 
Mairie en Gemeente Metslawier soort
periode
Overheid
 
Nederlands Hervormde Gemeente Metslawier-Niawier soort
periode
Particulier
 
Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond Afdeling Metslawier soort
periode
Particulier
1936 - 1982
 
Ring Metslawier van de Nederlands Hervormde Kerk soort
periode
Particulier
 
Vereniging "De Jonge Landbouwer" soort
periode
Particulier
1922 - 1968
  Moddergat

    Archiefvormer Informatie

 
Coöperatieve Garnalendrogerij en Pellerij Moddergat soort
periode
Particulier
1924 - 1948
 
Plaatselijke Commissie Ramp Moddergat soort
periode
Particulier
  Morra

    Archiefvormer Informatie

 
Armvoogdij Morra soort
periode
Overheid
tot 1898
 
Hervormde Vrouwenvereniging 'Wees een Zegen' Morra/Lioessens soort
periode
Particulier
1956 - 2003
 
Nederlands Hervormde Gemeente Morra/ Lioessens soort
periode
Particulier
 
Sportstichting Metslawier E.o soort
periode
Particulier
1957 - 2005
  Morra - Lioessens

    Archiefvormer Informatie

 
Christelijk Sociaal Verbond Patrimonium soort
periode
Particulier
1931 - 1987
 
Nederlandse Christelijke Lioessens soort
periode
Particulier
1933 - 1982
  Nes

    Archiefvormer Informatie

 
Afdeling Nes-Wierum van de Christelijke Boeren- en Tuinders Bond soort
periode
Particulier
1959 - 1994
 
Armvoogdij Nes soort
periode
Overheid
 
Begrafenisvereniging en Kistenfonds Nes soort
periode
Particulier
1867 - 1989
 
Christelijke Gemengde Zan "De Lofstem" soort
periode
Particulier
1973 - 1999
 
Christelijke Kleuterschool Nes soort
periode
Particulier
 
Gemeente en Mairie Nes soort
periode
Overheid
1811 - 1816
 
Gereformeerde Kerk Nes soort
periode
Particulier
1887 - 2002
 
D. Keegstra soort
periode
Particulier
  Nes - Wierum

    Archiefvormer Informatie

 
Openbare Lagere School soort
periode
Particulier
1907 - 1984
  Nes (A)

    Archiefvormer Informatie

 
Coöperatieve Levensmiddelenvereniging Excelsior soort
periode
Particulier
1926 - 1971
 
Doopsgezinde Gemeente Ameland soort
periode
Particulier
1659 -
 
F.G.A. Huber soort
periode
Particulier
1955 - 1962
 
Plaatselijk Bestuur Ameland van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij soort
periode
Particulier
 
Waddenfederatie soort
periode
Particulier
1948 - 1961
 
Zangvereniging Crescendo soort
periode
Particulier
1910 -
  Niawier

    Archiefvormer Informatie

 
Armvoogdij Niawier soort
periode
Overheid
tot 1898
 
Gereformeerde Kerk Niawier soort
periode
Particulier
1892 - 2000
 
Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond Afdeling Niawier soort
periode
Particulier
1938 - 1982
  Oostdongeradeel

    Archiefvormer Informatie

 
Algemeen Burgerlijk Armbestuur van Oostdongeradeel soort
periode
Overheid
 
Algemene Armvoogden van Oostdongeradeel soort
periode
Overheid
 
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Oostdongeradeel soort
periode
Overheid
 
Burgemeester van Oostdongeradeel soort
periode
Overheid
 
Christelijke Boeren- en Tuinders Bond Afdeling Ee/Engwierum/Oostrum soort
periode
Particulier
1935 - 1995
 
Commissie tot Wering van het schoolverzuim in Oostdongeradeel soort
periode
Overheid
 
Commissie van Plaatselijk toezicht op het lager onderwijs in Oostdongeradeel soort
periode
Particulier
 
Friese Maatschappij van Landbouw afdeling Oostdongeradeel en Schiermonnikoog soort
periode
Particulier
1929 - 1992
 
Gemeentebestuur van Oostdongeradeel 1816-1983 soort
periode
Overheid
 
Gemeentelijk Pensioenfonds van Oostdongeradeel soort
periode
Overheid
 
Grietenijbestuur van Oostdongeradeel soort
periode
Overheid
-1816
 
Kiesverenigingen Anti Revolutionaire Partij in Oostdongeradeel soort
periode
Particulier
1911 - 1988
 
Kiesverenigingen van de Christelijke Historische Unie in Oostdongeradeel soort
periode
Particulier
1920 - 1988
  Oosternijkerk

    Archiefvormer Informatie

 
Anti Revolutionaire Kiesvereniging Oosternijkerk soort
periode
Particulier
1945 - 1981
 
Armvoogdij Nijkerk soort
periode
Overheid
tot 1898
 
Begrafenisverenigng "De Laatste Eer" te Oosternijkerk soort
periode
Particulier
1948 - 1965
 
Christelijke Boeren- en Tuindersbond Afdeling Oosternijkerk soort
periode
Particulier
1973 - 1994
 
Christelijke Muziekvereniging U.D.I. soort
periode
Particulier
1911 - 2008
 
Gereformeerde Kerk Oosternijkerk soort
periode
Particulier
1890 - 2005
 
Nederlands Hervormde Gemeente Oosternijkerk soort
periode
Particulier
 
Nederlandse Christelijke Vrouwenbond Afdeling Oosternijkerk soort
periode
Particulier
1956 - 1996
 
Paardenfonds "Draagt Elkanders Lasten" Oosternijkerk soort
periode
Particulier
1936 - 1978
 
Stichting voor Christelijke Sportbeoefening Oosternijkerk soort
periode
Particulier
1961 - 1983
 
Vrouwenadvies Commissie Woningbouw Dongeradeel soort
periode
Particulier
1986 - 2000
  Oostrum

    Archiefvormer Informatie

 
Armvoogdij Oostrum soort
periode
Overheid
tot 1898
 
Nederlands Hervormde Gemeente Oostrum/Jouswier soort
periode
Particulier
  Oudwoude/ Westergeest

    Archiefvormer Informatie

 
Nederlands Hervormde Gemeente Oudwoude/ Westergeest soort
periode
Particulier
1645 - 1982
  Paesens

    Archiefvormer Informatie

 
Armvoogdij Paesens soort
periode
Overheid
tot 1898
 
Vereniging Het Groene Kruis te Paesens-Moddergat soort
periode
Particulier
1943 - 1960
  Paesens/Moddergat

    Archiefvormer Informatie

 
Gereformeerde Kerk Paessens/ Moddergat soort
periode
Particulier
1889 - 1992
 
Gereformeerde School Paesens/ Moddergat soort
periode
Particulier
1894 - 1967
 
Hervormde Schoolvereniging Paesens/Moddergat soort
periode
Particulier
 
Nederlands Christelijke Landarbeidersbond Afdeling Paesens/Moddergat soort
periode
Particulier
1949 - 1963
 
Nederlands Hervormde Gemeente Paesens/Moddergat soort
periode
Particulier
  Raard

    Archiefvormer Informatie

 
Armvoogdij Raard soort
periode
Overheid
 
Gereformeerde Kerk Raard soort
periode
Particulier
1893
 
Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond Afdeling Raard soort
periode
Particulier
1933 - 1971
 
Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' Raard-Bornwird soort
periode
Particulier
1913 - 1999
  Schiermonnikoog

    Archiefvormer Informatie

 
Badexploitatie Gemeente Schiermonnikoog "Bad Schiermonnikoog soort
periode
Particulier
1959 - 1975
 
Burgemeester van Schiermonnikoog soort
periode
Overheid
1811
 
Gemeentebestuur van Schiermonnikoog soort
periode
Overheid
1811
 
Nederlandse Rode Kruis Afdeling Schiermonnikoog soort
periode
Particulier
1947 - 1999
 
Stichting Oudheidkamer Schiermonnikoog soort
periode
Particulier
1947 - 1974
 
Stichting Zwembad De Dûnatter soort
periode
Particulier
2002 - 2010
 
Tj. Andringa soort
periode
Particulier
 
Vereniging Heer en Feer te Schiermonnikoog soort
periode
Particulier
 
Vereniging Het Groene Kruis Schiermonnikoog soort
periode
Particulier
1914 - 1993
  Ternaard

    Archiefvormer Informatie

 
Armvoogdij Ternaard soort
periode
Overheid
 
Begrafenisvereniging 'De Laatste Eer' te Ternaard soort
periode
Particulier
1916 - 1993
 
Christelijke Muziekvereniging Euphonia soort
periode
Particulier
1922 - 2001
 
Doopsgezinde Gemeente Ternaard soort
periode
Particulier
1719 - 1999
 
Gemeente en Mairie Ternaard soort
periode
Overheid
1811 - 1816
 
Gereformeerde Kerk Ternaard soort
periode
Particulier
1923 - 1989
 
Groene Kruis Westdongeradeel soort
periode
Particulier
1903 -
 
Melkcontrolevereniging Westdongeradeel soort
periode
Particulier
 
Nederlands Hervormde Gemeente Ternaard soort
periode
Particulier
 
Openbare Basisschool Us Eigen Honk soort
periode
Particulier
1915 - 1985
 
Vereniging tot Bevordering van christelijk schoolonderwijs soort
periode
Particulier
1889 - 1991
 
Vereniging tot Oprichting en instandhouding van een christelijke bewaarschool soort
periode
Particulier
1911 - 1980
  Triemen

    Archiefvormer Informatie

 
Grensbalclub Oudwoude soort
periode
Particulier
 
Zaalvoetbalvereniging Golden Oldies soort
periode
Particulier
1986 - 2007
  Westdongeradeel

    Archiefvormer Informatie

 
Algemeen Burgerlijk Armbestuur Westdongeradeel soort
periode
Overheid
1862
 
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Westdongeradeel soort
periode
Overheid
 
Burgemeester van Westdongeradeel als strandvonder soort
periode
Overheid
 
Christelijke Boeren- en Tuindersbond Afdeling Westdongeradeel soort
periode
Particulier
1931 - 1997
 
Commissie tot Wering van het schoolverzuim Westdongeradeel soort
periode
Overheid
 
Friese Maatschappij van Landbouw afdeling Westdongeradeel soort
periode
Particulier
1852 - 1992
 
Gemeentebestuur van Westdongeradeel soort
periode
Overheid
 
Gemeenteontvanger van Westdongeradeel soort
periode
Overheid
 
Grietenijbestuur van Westdongeradeel soort
periode
Overheid
tot 1816
 
Kiesverenigingen Anti Revolutionaire Partij in Westdongeradeel soort
periode
Particulier
1917 - 1988
 
Kiesverenigingen van de Christelijke Historische Unie in Westdongeradeel soort
periode
Particulier
1946 - 1988
 
Plaatselijke Schoolcommissie Westdongeradeel soort
periode
Overheid
  Wetzens

    Archiefvormer Informatie

 
Armvoogdij Wetzens soort
periode
Overheid
tot 1898
 
Oranjevereniging Niawier/ Wetsens soort
periode
Particulier